Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Blogger için Güncel Kar Yağdırma Eklentisi


FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Yeni senenin gelmesine birkaç ay kaldı. Dolayısı ile dilerseniz Blogger altyapısına sahip olan blogunuz için kar yağdırma eklentisi kullanmayı düşünebilirsiniz. Eskiden bu yönde çok eklenti paylaşılıyor idi ancak maalesef ki bazıları tarayıcı uyumsuzluğu yüzünden çalışmamaktadır. Şimdi ben sizlerle güncel bir kar yağdırma eklentisi paylaşıyor olacağım. Oldukça sorunsuzdur. Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript Ekle bölümüne eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Hepsi bu...

<script type='text/javascript'>
function SnowStorm(){function n(e,t){if(isNaN(t)){t=0}return Math.random()*e+t}function r(e){return parseInt(n(2),10)==1?e*-1:e}function k(){i.start(true)}this.flakesMax=128;this.flakesMaxActive=64;this.animationInterval=33;this.flakeBottom=null;this.targetElement=null;this.followMouse=true;this.snowColor="#fff";this.snowCharacter="&bull;";this.snowStick=true;this.useMeltEffect=true;this.useTwinkleEffect=false;this.usePositionFixed=false;this.flakeLeftOffset=0;this.flakeRightOffset=0;this.flakeWidth=8;this.flakeHeight=8;this.vMaxX=5;this.vMaxY=4;this.zIndex=0;var e=typeof window.attachEvent=="undefined"?function(e,t,n){return e.addEventListener(t,n,false)}:function(e,t,n){return e.attachEvent("on"+t,n)};var t=typeof window.attachEvent=="undefined"?function(e,t,n){return e.removeEventListener(t,n,false)}:function(e,t,n){return e.detachEvent("on"+t,n)};var i=this;var s=this;this.timers=[];this.flakes=[];this.disabled=false;this.active=false;var o=navigator.userAgent.match(/msie/i);var u=navigator.userAgent.match(/msie 6/i);var a=o&&(u||navigator.userAgent.match(/msie 5/i));var f=navigator.appVersion.match(/windows 98/i);var l=navigator.userAgent.match(/iphone/i);var c=o&&document.compatMode=="BackCompat";var h=c||u||l?true:false;var p=null;var d=null;var v=null;var m=null;var g=null;var y=null;var b=1;var w=2;var E=6;var S=false;var x=function(){try{document.createElement("div").style.opacity="0.5"}catch(e){return false}return true}();var T=document.createDocumentFragment();if(i.flakeLeftOffset===null){i.flakeLeftOffset=0}if(i.flakeRightOffset===null){i.flakeRightOffset=0}this.meltFrameCount=20;this.meltFrames=[];for(var N=0;N<this.meltFrameCount;N++){this.meltFrames.push(1-N/this.meltFrameCount)}this.randomizeWind=function(){g=r(n(i.vMaxX,.2));y=n(i.vMaxY,.2);if(this.flakes){for(var e=0;e<this.flakes.length;e++){if(this.flakes[e].active){this.flakes[e].setVelocities()}}}};this.scrollHandler=function(){m=i.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10);if(isNaN(m)){m=0}if(!S&&!i.flakeBottom&&i.flakes){for(var e=i.flakes.length;e--;){if(i.flakes[e].active===0){i.flakes[e].stick()}}}};this.resizeHandler=function(){if(window.innerWidth||window.innerHeight){p=window.innerWidth-(!o?16:2)-i.flakeRightOffset;v=i.flakeBottom?i.flakeBottom:window.innerHeight}else{p=(document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!o?8:0)-i.flakeRightOffset;v=i.flakeBottom?i.flakeBottom:document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight}d=parseInt(p/2,10)};this.resizeHandlerAlt=function(){p=i.targetElement.offsetLeft+i.targetElement.offsetWidth-i.flakeRightOffset;v=i.flakeBottom?i.flakeBottom:i.targetElement.offsetTop+i.targetElement.offsetHeight;d=parseInt(p/2,10)};this.freeze=function(){if(!i.disabled){i.disabled=1}else{return false}for(var e=i.timers.length;e--;){clearInterval(i.timers[e])}};this.resume=function(){if(i.disabled){i.disabled=0}else{return false}i.timerInit()};this.toggleSnow=function(){if(!i.flakes.length){i.start()}else{i.active=!i.active;if(i.active){i.show();i.resume()}else{i.stop();i.freeze()}}};this.stop=function(){this.freeze();for(var e=this.flakes.length;e--;){this.flakes[e].o.style.display="none"}t(window,"scroll",i.scrollHandler);t(window,"resize",i.resizeHandler);if(!a){t(window,"blur",i.freeze);t(window,"focus",i.resume)}};this.show=function(){for(var e=this.flakes.length;e--;){this.flakes[e].o.style.display="block"}};this.SnowFlake=function(e,t,r,i){var s=this;var o=e;this.type=t;this.x=r||parseInt(n(p-20),10);this.y=!isNaN(i)?i:-n(v)-12;this.vX=null;this.vY=null;this.vAmpTypes=[1,1.2,1.4,1.6,1.8];this.vAmp=this.vAmpTypes[this.type];this.melting=false;this.meltFrameCount=o.meltFrameCount;this.meltFrames=o.meltFrames;this.meltFrame=0;this.twinkleFrame=0;this.active=1;this.fontSize=10+this.type/5*10;this.o=document.createElement("div");this.o.innerHTML=o.snowCharacter;this.o.style.color=o.snowColor;this.o.style.position=S?"fixed":"absolute";this.o.style.width=o.flakeWidth+"px";this.o.style.height=o.flakeHeight+"px";this.o.style.fontFamily="arial,verdana";this.o.style.overflow="hidden";this.o.style.fontWeight="normal";this.o.style.zIndex=o.zIndex;T.appendChild(this.o);this.refresh=function(){if(isNaN(s.x)||isNaN(s.y)){return false}s.o.style.left=s.x+"px";s.o.style.top=s.y+"px"};this.stick=function(){if(h||o.targetElement!=document.documentElement&&o.targetElement!=document.body){s.o.style.top=v+m-o.flakeHeight+"px"}else if(o.flakeBottom){s.o.style.top=o.flakeBottom+"px"}else{s.o.style.display="none";s.o.style.top="auto";s.o.style.bottom="0px";s.o.style.position="fixed";s.o.style.display="block"}};this.vCheck=function(){if(s.vX>=0&&s.vX<.2){s.vX=.2}else if(s.vX<0&&s.vX>-.2){s.vX=-.2}if(s.vY>=0&&s.vY<.2){s.vY=.2}};this.move=function(){var e=s.vX*b;s.x+=e;s.y+=s.vY*s.vAmp;if(s.x>=p||p-s.x<o.flakeWidth){s.x=0}else if(e<0&&s.x-o.flakeLeftOffset<0-o.flakeWidth){s.x=p-o.flakeWidth-1}s.refresh();var t=v+m-s.y;if(t<o.flakeHeight){s.active=0;if(o.snowStick){s.stick()}else{s.recycle()}}else{if(o.useMeltEffect&&s.active&&s.type<3&&!s.melting&&Math.random()>.998){s.melting=true;s.melt()}if(o.useTwinkleEffect){if(!s.twinkleFrame){if(Math.random()>.9){s.twinkleFrame=parseInt(Math.random()*20,10)}}else{s.twinkleFrame--;s.o.style.visibility=s.twinkleFrame&&s.twinkleFrame%2===0?"hidden":"visible"}}}};this.animate=function(){s.move()};this.setVelocities=function(){s.vX=g+n(o.vMaxX*.12,.1);s.vY=y+n(o.vMaxY*.12,.1)};this.setOpacity=function(e,t){if(!x){return false}e.style.opacity=t};this.melt=function(){if(!o.useMeltEffect||!s.melting){s.recycle()}else{if(s.meltFrame<s.meltFrameCount){s.meltFrame++;s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);s.o.style.fontSize=s.fontSize-s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount)+"px";s.o.style.lineHeight=o.flakeHeight+2+o.flakeHeight*.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount)+"px"}else{s.recycle()}}};this.recycle=function(){s.o.style.display="none";s.o.style.position=S?"fixed":"absolute";s.o.style.bottom="auto";s.setVelocities();s.vCheck();s.meltFrame=0;s.melting=false;s.setOpacity(s.o,1);s.o.style.padding="0px";s.o.style.margin="0px";s.o.style.fontSize=s.fontSize+"px";s.o.style.lineHeight=o.flakeHeight+2+"px";s.o.style.textAlign="center";s.o.style.verticalAlign="baseline";s.x=parseInt(n(p-o.flakeWidth-20),10);s.y=parseInt(n(v)*-1,10)-o.flakeHeight;s.refresh();s.o.style.display="block";s.active=1};this.recycle();this.refresh()};this.snow=function(){var e=0;var t=0;var r=0;var s=null;for(var o=i.flakes.length;o--;){if(i.flakes[o].active==1){i.flakes[o].move();e++}else if(i.flakes[o].active===0){t++}else{r++}if(i.flakes[o].melting){i.flakes[o].melt()}}if(e<i.flakesMaxActive){s=i.flakes[parseInt(n(i.flakes.length),10)];if(s.active===0){s.melting=true}}};this.mouseMove=function(e){if(!i.followMouse){return true}var t=parseInt(e.clientX,10);if(t<d){b=-w+t/d*w}else{t-=d;b=t/d*w}};this.createSnow=function(e,t){for(var r=0;r<e;r++){i.flakes[i.flakes.length]=new i.SnowFlake(i,parseInt(n(E),10));if(t||r>i.flakesMaxActive){i.flakes[i.flakes.length-1].active=-1}}s.targetElement.appendChild(T)};this.timerInit=function(){i.timers=!f?[setInterval(i.snow,i.animationInterval)]:[setInterval(i.snow,i.animationInterval*3),setInterval(i.snow,i.animationInterval)]};this.init=function(){i.randomizeWind();i.createSnow(i.flakesMax);e(window,"resize",i.resizeHandler);e(window,"scroll",i.scrollHandler);if(!a){e(window,"blur",i.freeze);e(window,"focus",i.resume)}i.resizeHandler();i.scrollHandler();if(i.followMouse){e(document,"mousemove",i.mouseMove)}i.animationInterval=Math.max(20,i.animationInterval);i.timerInit()};var C=false;this.start=function(e){if(!C){C=true}else if(e){return true}if(typeof i.targetElement=="string"){var t=i.targetElement;i.targetElement=document.getElementById(t);if(!i.targetElement){throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+t+'"')}}if(!i.targetElement){i.targetElement=!o?document.documentElement?document.documentElement:document.body:document.body}if(i.targetElement!=document.documentElement&&i.targetElement!=document.body){i.resizeHandler=i.resizeHandlerAlt}i.resizeHandler();i.usePositionFixed=i.usePositionFixed&&!h;S=i.usePositionFixed;if(p&&v&&!i.disabled){i.init();i.active=true}};if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",k,false);window.addEventListener("load",k,false)}else{e(window,"load",k)}}var snowStorm=null;snowStorm=new SnowStorm
</script>

    • emrullah ertaş
    • 30 Aralık 2017, 13:52

    Teşekkürler

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.